CHUYẾN ĐI CHƠI XA ĐẦU TIÊN CỦA CẢ NHÀ KHÔI » Phia sau xa xa trong hình là di tích còn lại của chiếc tàu chở nô lệ vào nước Mỹ cách đây hơn 200 năm

Phia sau xa xa trong hình là di tích còn lại của chiếc tàu chở nô lệ vào nước Mỹ cách đây hơn 200 năm
IMAGE_005.jpg

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.